ERIN Consulting s.r.o. - účtovníctvo Považská Bystrica

Účtovníctvo Trenčiansky kraj

Považská Bystrica, M. R. Štefánika 157/45

Popis

Účtovnícka firma ERIN Consulting s.r.o. zastrešuje komplexné služby v oblasti financií a odborného poradenstva pre široké spektrum zákazníkov, už dlhé roky. Stará sa o vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, vyhotovenie daňových priznaní, spracovanie DPH, kompletné mzdy zamestnancov a mnoho ďalšieho.
Služby sú orientované na podnikateľov, fyzické osoby, spoločnosti s ručeným obmedzením, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie. Klientela nepochádza len z Považskej Bystrice, ale z celého Slovenska. ERIN Consulting s.r.o. vedie účtovníctvo svojim zákazníkom na základe aktuálne platnej ekonomicko-finančnej legislatívy. Svojich zákazníkov kontaktuje s dôležitými zmenami v legislatíve a odporúčaniami pre daňovo najvýhodnejšie postupy účtovania.
Služby ERIN Consulting s.r.o.:
- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- príprava daňových priznaní
- spracovanie DPH a súhrnných výkazov
- vedenie mzdovej evidencie zamestnancov
- výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
- ekonomické a daňové poradenstvo
- školenie
ERIN Consulting s.r.o. vie tiež ponúknuť možnosť zostavovania pravidelných mesačných prehľadov hospodárenia, postará sa o všetky potrebné potvrdenia, doklady a výpisy. Úzko spolupracuje s obvodnými úradmi, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, bankami a finančnou správou.
Firma ERIN Consulting s.r.o. má pochopenie, že nie každý má energiu a vzťah k účtovníctvu a vedeniu financií, preto sa snaží svojim zákazníkom zjednodušiť podnikanie v tomto smere. Počas svojho fungovania si firma vytvorila dobré vzťahy s množstvom drobných podnikateľov i veľkých spoločností, ktorí sú s jej službami a pohotovou komunikáciou spokojní. Pre viac podrobností o poskytovaných službách kontaktujte spoločnosť ERIN Consulting s.r.o. telefonicky alebo elektronickou poštou.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?